Do-provázení

Podpora v procházení bolestnými zkušenostmi.

Nezáleží na tom, jestli to s čím přicházíš, vnímáš jako malé nebo velké.

Jestli se to týká Tebe, Tvého vztahu k sobě samé, Tvé historie, partnerského, rodičovského vztahu nebo vztahů v Tvé širší rodině či společenství.

Jestli je to událost staršího data nebo aktuálně prožívaná.

Vše s čím přijdeš je v naprostém pořádku.

Když dovolíš, budu v tom s Tebou a doprovodím Tě tak daleko nebo na tak dlouhý čas, který pro sebe ucítíš jako potřebný.

Budu Tě do-provázet vnitřní krajinou Tvého bytí.

Budu se Tě ptát a pomáhat Ti lépe se v dané situaci orientovat, vidět hlouběji a jasněji sama sebe.

Skrze to více porozumět sama sobě, svému tělu, myšlenkám, prožitkům, vztahům, motivům vlastního jednání.

Pomohu Ti nacházet větší jasnost a Tvé aspekty, o které se můžeš v nelehkých časech opřít.

Podpořím Tě ve Tvých záměrech a Tvé cestě.

Pomohu Ti lépe pochopit sebe a nalézt cesty k tomu, čeho chceš dosáhnout.

Prostor pro potkání se sama se sebou. Se svým vnitřním světem, svým prožíváním. Možnost pojmenovat si vlastní trápení. Vynést je na světlo v přijímající a respektující atmosféře. Dovolit si sdílet to, co se neříká snadno. Být viděna, slyšena, pochopena. Transformovat bolest do přijetí, naděje, smyslu. S cílem porozumět svým myšlenkám, pocitům, postojům, přesvědčením, svému tělu, potřebám, vztahům. Zažít úlevu, větší svobodu možností i větší odvahu či chuť zapojit se do života více uspokojivým způsobem.

Pro koho:

  • pro ty, kteří zažívají náročné životní období a potřebují jím projít s laskavou podporou;
  • pro všechny, kteří tápou, mají pocit, že se ztratili, neví si rady v různých životních okolnostech (osobních, partnerských, rodičovských, pracovních….);
  • pro lidi, kteří se topí ve svých emocích a nerozumí jim, zažívají stres nebo se chytli do spirály nepodporujících myšlenek a hledají cesty, jak z toho ven – hledají cesty ke spokojenému, klidnému a laskavému životu;
  • pro ty, kteří potřebují najít vztah k sobě samým, ke svému tělu, osobnosti; ujasnit si, kdo jsou a kam směřují;
  • pro všechny, kteří stojí před důležitým životním rozhodnutím a potřebují si ujasnit myšlenky;
  • pro ty, kteří potřebují uvidět smysl v tom, co žijí a nabrat sílu tím projít.

Jak setkání probíhá:

První setkání je setkáním úvodním. Na něm si společně vyjasníme, co bude předmětem našeho povídání. Sdělím vám přibližnou podobu setkávání a ujasníme si časový rámec našich potkávání se (jak často, na jak dlouho).

Možnosti setkání:

ONLINE

V bezpečném prostředí Vašeho domova se můžeme slyšet na 60 minut. Cena 500 – 800 Kč.

OSOBNĚ

600800 Kč – 60 minut.

PROCHÁZKA

Z předem stanoveného místa (Uherské Hradiště, Zlín), odkud vyrazíme společně. 600800 Kč – 60 min. Minimální délka jsou dvě hodiny.

Ceny jsou smluvní. Zohledňuji individuální situaci každého z vás. Optimální cena za hodinu je 700 Kč. Umožňuje mi dopřát setkání i těm, kteří si tuto cenu nemohou dovolit.

Každá další započatá půl hodina je 50% z domluvené ceny za hodinu.

Pokud jste v situaci, která vám neumožňuje zaplatit plnou cenu, napište mi, zkusíme najít možnost, jak vás budu moci podpořit.

Přihláška

Odvaha žít to, co život přináší.

Přejít nahoru