Koučování

Nástroj osobnostního rozvoje.

Podpora na cestě k Vašim snům, touhám, přáním a cílům.

Koučování pomáhá udělat si jasno v tom, kde jsem a kam chci jít. Pomyslné zastavení se a rozhlédnutí po krajině vašeho života. Vhodné pro životní křižovatky.

Vnáší do vaší situace nadhled, větší jasnost, orientaci v situaci, uvědomění, co je v tuto chvíli důležité, jiný úhel pohledu.

Rozhovor, který může napomoci důležitému rozhodnutí. Překonat překážky (ať už fyzické či mentální).

Zkvalitnit Váš život a přijmout za něj odpovědnost.

Setkání probíhá v atmosféře respektu a nehodnocení, kladu otevřené konstruktivní otázky, vy si ve vytvořeném prostoru hledáte své jedinečné odpovědi.

Koučuji na základě výcviku v Systemické supervizi a koučování, v rozsahu 200 h. u MUDr. Františka Matušky. Ve své práci využívám i nástroje Points of you.

V případě, že víte kam chcete, ale nevíte jak.

Nebo nevíte co a jak chcete, ale víte, že to potřebujete jinak.

Těším se.

OSOBNĚ, ONLINE, PROCHÁZKA

Jednotná cena: 1200 Kč /60 minut.

Přihláška

(Procházka – vyrazíme společně z předem stanoveného místa ve Zlíně nebo Uherském Hradišti.)

Každá další započatá půl hodina je 50% z ceny za hodinu.

Odvaha dívat se dopředu a jít cestou svého srdce.

Přejít nahoru