Výpravy do nitra

Ponor do posvátného prostoru uvnitř nás. Příležitost vnímat, cítit, pojmenovávat a vyslovovat to, jak věci ve svém životě nazíráme, jak jim rozumíme, jakou jim přikládáme hodnotu. Svou pozorností ke svému nitru a vnitřnímu životu vytváříme zároveň prostor pro změnu toho, co nám nevyhovuje, neslouží. Tak v konečném důsledku rozšiřujeme svůj pohled na svět, vítáme nové možnosti i úhly pohledu, vítáme své nové já, které se skrze ně realizuje. 

Další Výpravy do nitra proběhnou 13. 9. 2022 od 18:30 na FB Hra Duše na téma: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty.

ODKAZ NA UDÁLOST

Uplynulá setkání

V kontaktu s vinou a studem

V kontaktu s hněvem

Přejít nahoru