PRAKTICKÝ WORKSHOP

3. 6. 2024 – ZLÍN

Jak komunikovat ZE SRDCE DO SLOV s dětmi, partnery a autoritami ve vypjatých situacích

Přestaň být obětí a vykroč z omezujících vzorců.

 

Znáš to?

Přizpůsobuji se a neumím říct „NE“.

Nedostávám to co chci. Neumím projevit svá přání nebo si za nimi stát.

Potřeby druhých jsou důležitější než ty mé.

V emocionálně nabitých situacích vytahuji staré křivdy, kritizuji, obviňuji, vyčítám nebo to dělají druzí mně?

Křičím, pláču, jednám automaticky bez možnosti z takového chování vystoupit?

V situacích, které mi přerostly přes hlavu se stahuji, urážím, přestávám komunikovat?

Čím mi nenásilná komunikace změnila život?

  • Vyměnila jsem svou uzavřenost a neochotu sdílet to, co se ve mně děje, za odvahu to pojmenovat a vyslovit,
  • v důležitých věcech se postavit za sebe,
  • v těžkých situacích se neodpojovat od sebe, ale zůstat přítomná tomu, co se momentálně děje, 
  • čím více jsem tyto dovednosti trénovala, tím bylo snažší je uplatňovat i v vypjatějších situacích, ve kterých jsem začala být schopná mluvit otevřeně,

 

  • Přestala jsem se cítit ohrožená emocemi a slovy druhých,
  • jsem schopná odhadnout, co se odehrává za slovy druhých,
  • umím procházet napjatými situacemi a konflikty tak, že nás to posílí a sblíží,
  • i v komplikovanějších vztazích hledám možnosti, jak mezi námi stavět most porozumění a hledat to společné.

 

Chceš?

Nahradit hádky a výčitky porozuměním a opravdovým zájmem.

Transformovat omezující přesvědčení o sobě nebo druhých.

Naučit se vyjadřovat svou pravdu citlivě s ohledem na vzájemný vztah i v obtížných situacích.

Umět se postavit za své potřeby a vyjadřovat je způsobem, kdy je druzí snáz a otevřeněji uslyší a naplní.

Stát se člověkem, který do svých vztahů přináší blízkost, pochopení, hloubku a léčivý aspekt empatie.

Potřebuješ impuls začít komunikovat jinak?

Dojdi si pro naději, že to lze způsobem, který podpoří tebe i druhé.

Kdy a jak bude trénink probíhat?

3. června 2024 od 17 hod., ZLÍN

Součástí setkání je úvodní naladění, informační vhledy, sdílení, trénink a prostor pro otázky.

Setkání jsou živá a interaktivní, aby to, co zažijete, bylo ihned aplikovatelné do vaší situace.

Délka setkání: 2,5 hodiny

Chceš?

Transformující prožitek?

Informace, které přinesou mnohá uvědomění a pravděpodobně i úlevu?

Spočinutí v léčivé přítomnosti, ve které se napojíš na sebe a své opravdové touhy?  

Podporu ve své situaci?

Vizi, kam v partnerství směřuješ?

Naději?

Setkání s Dáškou nám do našeho partnerského života vneslo jakési „zastavení u ukazatele různých směrů“. Bylo to v pravou chvíli, jako vždy, díky za to. Byli jsme se ženou v situaci, kdy jsme si už skoro ani nechtěli naslouchat. Dáška svou klidnou prací dokázala tento utáhnutý uzel povolit a nám svitla naděje na nezraňující komunikaci, která může vést k řešení. Nyní s odstupem času vnímám, že to byla právě důležitá křižovatka našeho společného života a my si i díky Dášce vybrali jít jednou ze společných cest…
J.S.
"Nejvíc mě baví ta kvalita prostoru, který vytváříš Ty. Ve Tvém poli je pro mě důležité to, jak upřímná jsi sama k sobě, jakou opravdovost na dřeň žiješ. A v prostoru, který držíš Ty, si pak i ostatní můžou na tohle sáhnout, být k sobě zase o kus pravdivější a odvážněji a celistvěji se přijímat."
Eliška Brychtová Miléřová
FB Světlo z nitra
"Děkuji za Tvůj listopadový kruh. Jsem Ti velmi vděčná, neb mi to přineslo velký klid na duši a velké sebevědomí, co se týká mé vnitřní osobnosti a jako maminky svých dětí. Uvědomila jsem si sílu své osoby a sílu a lásku, kterou v sobě mám. Cítím se v Tvém kruhu velmi dobře a moc ráda za Vámi chodím. Máš to vždy velmi pečlivě a citlivě nachystané a dáváš velký klid a pohodu a prostor všem zúčastněným. Srovnávám si v kruhu myšlenky, pocity a cítím se jako citlivá a sebevědomá žena. Učím se naslouchat druhým ženám. Děkuji i za ukázání jak cítit svoje tělo, dýchat, meditovat a cítit se sama se sebou a ve svém těle v pohodě. Děkuji, že jsem Tě mohla potkat, vážím si toho a pořád mi to moc dává. Pokud mi bude ve Tvé společnosti a společnosti zúčastněných žen dobře, budu ráda chodit dál. Děkuji."
Marcela

Při proplouvání bouřlivými vodami krizí a konfliktů ti připomínám spojení se sebou. Pomáhám ti uvidět v krizi příležitost a nahlédnout svá zranění, skrze která se díváme na své vztahy, a transformovat je způsobem, které tě podpoří a přiblíží tvé pravé podstatě

Prošla jsem třemi zásadními krizemi a jedna, byť není moje, se mě momentálně zásadně dotýká. Každá mě naučila něco jiného, v každé fungovalo něco jiného. O to nejpodstatnější a nejsilnější, co pomáhalo mně, se s vámi dělím. 

Skutečné bohatství učení vidím v živém přítomném setkání, kde se vzájemně obohacujeme svou jedinečnou moudrostí, zkušenostmi a otevřeností

Ve své práci využívám hloubku a moudrost práce s emocemi, tělem, myslí a nenásilnou komunikaci. 

Dáša Hradská

průvodkyně vnitřním světem za rozkvětem

Přejít nahoru